FESTIVAL 2022

DANSK MUSICAL FESTIVAL 2022

OBS. Tilmeldingsfristen er forbi. Vi glæder os til en fantastisk festival!


Har du skrevet en musical? Eller er du i gang med det? Måske har du skrevet nogle sange,

som du tænker skal blive til en musical en dag? Uanset om din erfaring er stor eller lille, og

uanset hvor langt du er med dit projekt, vil vi meget gerne høre fra dig.

Der er hermed åbnet for ansøgningerne til Dansk Musical Festival 2022!

Dansk Musical Festival er blevet skabt med formålet at motivere vækstlaget og inspirere til

ny original dansk musicaldramatik. Vi ønsker nemlig at bidrage til udviklingen og til at

forstærke, afsøge og udfordre rammerne for musicalgenren.

Festivalen vil i år finde sted på Fredericia Musicalteater lørdag d. 13. august 2022.

Festivalen vil facilitere scene, teknik samt aflønning af de performere som indgår i din

visning.

Din visning må maksimalt vare 25 minutter og skal give publikum et indblik i dit værk og den

historie, som du gerne vil fortælle.

For yderligere information, se ansøgningsskema og -vejledning i dokumenterne nedenfor.

Skulle du have spørgsmål, som du ikke finder svar på i ansøgningsvejledningen, er du altid

velkommen til at kontakte os på festival@danskmusical.dk.

Dansk Musical opfordrer alle værker uanset udviklingsstadie til at søge om deltagelse. Alt

hvad der anser sig selv som værende ‘musical’ kan ansøge.

Vi gør opmærksom på, at der er et begrænset antal pladser på festivalen, og at der derfor

ikke er nogen garanti for, at dit værk kommer med.

Du skal sende din ansøgning med relevant dokumentation til: festival@danskmusical.dk.

Skriv i emnefeltet: ”Ansøgning til Dansk Musical Festival 2022”.Vi glæder os til at høre fra jer, og håber på, at vi kan være med til at give jer bedre rammer

for at skabe ny dansk musical.


DANSK MUSICAL

Brancheforeningen


ANSØGNINGS-VEJLEDNING