Hvem kan søge?

Alle kunstnere som er i en udviklingsfase med ny dansksproget musical kan søge. Selve værket skal leve op til en række krav, og vi har kun mulighed for at imødekomme et begrænset antal værker. Vi opfordrer til, at alle værker uanset størrelse og udviklingsstadie søger om deltagelse.


Hvad kan der søges støtte til?

Der kan søges støtte til nyt og ikke allerede opført materiale under udvikling indenfor feltet ”Dansk musical”. Der kan søges midler til honorering af op til 5 medvirkende (2 øvedage og 1 visningsdag), til transport, til leje af øvelokale og til aflønning af pianist. Ansøgeren disponerer selv midlerne ift. øvedage og selve visningen, og der opfordres til at aflønningen følger Skuespillerforbundets og Dansk Musiker Forbunds tariffer. 


Praktisk om visningen:

Visningen vil være i format af en reading og vil finde sted til MUSICALENS FOLKEMØDE, lørdag d. 17. august 2024, som en del af det officielle program. 

Visningen må maksimalt vare 25 minutter.


Følgende vil være til rådighed:


  • Scene med simpel lyssætning
  • 1-5 håndholdte mikrofoner
  • 1-5 nodestativer
  • 1-5 stole
  • 1 elektrisk klaver med klaverbænk


Hvordan vurderes ansøgningerne?

Alle ansøgninger bedømmes af DAMU’s bestyrelse og vurderes på baggrund af værkets:


  • Kvalitet & originalitet
  • Aktualitet & relevans
  • Mod til at afsøge og/eller udfordre formen
  • Er værket realiserbart


Hvem sendes ansøgningen til?

bestyrelse@danskmusical.dk

Ansøgningsfrist: Fredag d. 24 Maj 2024, kl. 12.00


NB: Din ansøgning skal som indeholde følgende:

Ansøgningsskema:


● VÆRKETS NAVN

● ANSØGERENS NAVN

● ANTAL MEDVIRKENDE

● ANSØGERENS ROLLE I PROJEKTET

● EMAIL

● MOBILNUMMER

● ADRESSE

● POSTNUMMER & BY

● EVT. VIRKSOMHED/ORGANISATION/FORENING

● KORT PRÆSENTATION AF VÆRKET (maks. 1200 anslag inkl. mellemrum)

● JEG SØGER OM ØKONOMISK STØTTE TIL FØLGENDE (opgiv i danske kroner):


Medvirkende: 

Pianist:

Transport:

Øvelokale:


I alt:


● CV PÅ NØGLEPERSONER (VEDHÆFT)

● EVT. MANUS OG DEMOER (VEDHÆFT)

● ANDET RELEVANT MATERIALE (VEDHÆFT)

● BETINGELSER: Læs og accepter betingelserne (se nedenfor).


OBS: I tilfælde af at værket bygger på underliggende rettigheder, skal der redegøres for disse.


Ansøgningen sendes til: bestyrelse@danskmusical.dk


Betingelser

● Ansøgeren skal selv eje alle rettigheder til sit værk. I tilfælde af at værket bygger på

underliggende rettigheder påtager ansøgeren sig al ansvar for tilladelsen til dette. Hvis der

indgår allerede udgivet musik i ansøgerens værk, har ansøgeren ansvaret for at indhente

alle tilladelser.


● Dansk Musical Brancheforening overtager ingen af ansøgerens rettigheder ved tilmeldelse til festivalen. Ansøgeren ejer stadig selv sit værk 100%.


● Ansøgeren har selv vurderet at indsendte materiale er klar til en reading.


● Ansøgerens værk skal være klar til visning lørdag d. 16. august 2024. Ved udeblivelse

frafalder udbetaling af alle midler. 


● Dansk Musical stiller scene, lyd og lys til rådighed. Følgende vil være til rådighed:


● Scene med simpel lyssætning

● 1-5 håndholdte mikrofoner

● 1-5 nodestativer

● 1-5 stole

● 1 elektrisk klaver med klaverbænk


● Midler kan udelukkende gå til aflønning af medvirkende og akkompagnatør, til transport og til leje af øvelokale.


● Ansøgeren er selv tovholder på sin visning og varetager selv kontakt med de øvrige

medvirkende i projektet.