VISION


DANSK MUSICAL er et branchefællesskab for hele den danske musicalbranche,

og arbejder mod størst mulig faglig branchediversitet, blandt sine medlemmer.


DANSK MUSICAL afholder årligt en musicalfestival for nye danske værker,

og ønsker at skabe rum til videns- og erfaringsdeling, i form af paneler, debatter,

masterclasses, foredrag, workshops og networking.


DANSK MUSICAL vil samarbejde med og støtte alle relevante brancheorganisationer,

arbejdsgiverorganisationer og faglige forbund.