VISION OG STRATEGI

Meld dig ind i DANSK MUSICAL og bliv en del af et stærkt branchefælleskab.

01.

DANSK MUSICAL vil være et branchefællesskab for HELE den danske musicalbranche.

07.

DANSK MUSICAL vil arbejde for at der fra efteråret 2022, skal være en årlig dansk musicalfestival for nye originale danske værker. På længere sigt, med en fælles nordisk overbygning. Alt hvad der opfatter sig selv som værende musical, kan ansøge om deltagelse.

06.

DANSK MUSICAL vil årligt afholde en konference, mhp.“Best Practise”, koncerter, paneler, debatter, masterclasses, foredrag, workshops, networking, viden- og erfaringsdeling. I forlængelse heraf en branchefest. Konferencen er et forum for udviklingen af den kulturelle selvforståelse inden for musicalgenren.

02.

DANSK MUSICAL vil arbejde mod størst mulig faglig branche-diversitet blandt sine medlemmer.

03.

DANSK MUSICAL vil arbejde for at udbrede og brede forståelsen af musicalgenren i fonde og andre støttende organer, for bl.a. at forbedre udgangspunktet for nye værker.

05.

DANSK MUSICAL vil samarbejde tæt med alle relevante brancheorganisationer, arbejdsgiverorganisationer og faglige forbund. DANSK MUSICAL er ikke et fagligt forbund, men en brancheforening for både arbejdsgivere og arbejdstagere.

04.

DANSK MUSICAL vil arbejde for integrationen af musical i undervisningen på flere af de kunstneriske uddannelser. Både på de enkelte uddannelser og tværfagligt.

Ovenstående strategi/vision gøres operationel i de dertilhørende udvalg.


UDVALG

  • Festivaludvalg
  • Konferenceudvalg
  • Uddannelsesudvalg
  • Fundraisingudvalg
  • Netværk og Kommunikationsudvalg
  • Medlemsudvalg